کرست فکتور چیست؟

کرست فکتور چیست؟

۱۳۹۷ ۲۴ مهر
0 نظر ثبت شده

 

در انتخاب یوپی‌اس مناسب پارامترهای مختلفی دخیل هستند که در مقاله های مختلف به آنها پرداخته ایم. مقالۀ امروز به معرفی کرست فکتور یا ضریب اوج خواهد پرداخت که مستقیما در کیفت امواج خروجی یوپی‌اس مؤثر است. اما برای مطالعه بیشتر دربارۀ پارامترهای مؤثر در انتخاب یوپی‌اس یا ویژگی‌های یوپی‌اسهای مختلف می توانید به مقالات انواع یوپی‌اس، پارامترهای مهم در انتخاب یوپی‌اس، مفاهیم تخصصی یوپی‌اس و تفاوت یو پی اس تکفاز و سه فاز مراجعه کنید.

Peak Value یعنی ارتفاع یا دامنه نوسان موج سینوسی مقدار قله‌ای، مقدار پیک، جریان بیشینه، مقدار اوج، یا مقدار حداکثر آن نامیده می شود. بعلاوه، دامنه نوسان یک موج سینوسی مقدار مؤثر یا جذر متوسط مربع (RMS) آن نامیده می شود. کرست فکتور، از مشخصه‌های شکل موج بوده و ضریبی است که از تقسیم این دو، یعنی مقدار پیک به مقدار RMS به دست می آید.

کرست فکتور در واقع خالص بودن سیگنال یا موج خروجی از سیستم الکتریکی و توانایی سیستمهایی مثل منبع تغذیه در تأمین جریان یا ولتاژ بخصوصی را نشان می دهد.

معادلۀ زیر مربوط به محاسبۀ مقدار کرست فاکتور است:

C = XPEAK ÷ XRMS

در مورد موج سینوسی کامل، مقدار پیک 1.0 و مقدار RMS 0.707 است، در نتیجه طبق معادلۀ بالا ضریب کرست فاکتور موج سینوسی 1.414 است. کرست فکتور ولتاژهای DC 1.0 است چون در این نوع امواج مقدار پیک و مقدار مؤثر برابر هستند. در شکل موج مثلثی نیز این ضریب برابر با 1.73 می باشد. اما درمورد شکل موج مربعی چه فکر می کنید؟ به نظر شما کرست فکتور امواجی مربعی چند است؟

خب اگر به عدد 1 رسیدید، درست تشخیص داده اید، چون موج مربعی پیک ندارد. در واقع موج مربعی همان ولتاژ DC است. هرچه کرست فکاتور بیشتر باشد، یعنی ارتفاع موج بیشتر است. برای مثال امواج صوتی کرست فکتور بالایی دارند.

جدول زیر را ببینید:

انواع موج و کرست فکتور آن. منبع: ویکیپدیا

نوع موج

PAPR (dB)

DC

0.0 dB

سینونسی

3.01 dB

سینوسی کامل

3.01 dB

سینوسی نیمه

6.02 dB

مثلثی

4.77 dB

مربعی

0 dB

 

 

نظرات کاربران
نظر خود را در این باره بنویسید