سیستم ایزولاسیون در تجهیزات پزشکی

سیستم ایزولاسیون در تجهیزات پزشکی

۱۳۹۷ ۰۶ دی
0 نظر ثبت شده

سیستم یو پی اس ایزولاسیون در پزشکی چیست و چگونه کار می کند ؟

یو پی اس تجهیزات پزشکی باید در یک محیط ایمنی باشد. استاندارد های TSE و IEC و IEE باتوجه به ایمنی بیماران مکان های پزشکی را به سه گروه با نام های گروه0  و گروه 1 و گروه2   تقسیم میکنند. گروه 2 شامل اتاق عمل ، ناحیه قلب ، بخش مراقبت های ویژه که یکی از مهم ترین بخش برای پایداری و ایزوله سازی می باشد. دستگاه های موجود در گروه 2 در حفظ جان بیماران نقش مهمی دارند. اگر هر گونه خرابی هم  در سیستم های این بخش به وجود آید نباید شکافی در عملکرد کارکنان این قسمت پزشکی به وجود بیاید ، دستگاه ها باید بدون وقفه به عملکرد خود ادامه دهند. به همین علت در محیط گروه 2  از سیستم برق ایزوله استفاده می شود.

 

سیستم برق ایزوله

در سیستم های IT استفاده شده در اتاق های گروه 2 محیط  پزشکی ، از ترانسفورماتور ایزوله برای جدا کردن پایه هادی نول  و پایه هادی فاز استفاده می شود. کابل اتصال به زمین به باس هم پتانسیل متصل می باشد. در سیستم های برق ایزوله  ، اتصال به زمین از پایه فاز و پایه نول  جدا شده است. در صورت تماس با زمین یک مقاومت ضعیف با اتصال به زمین و یا وجود یک نشتی ناچیز ، فیوز به حالت قطع خواهد ماند و تجهیزات الکتریکی پزشکی همچنان به عملکرد خود  ادامه می دهند.

 به این علت که شبکه اتصال به زمین کاملا ایزوله شده است حتی اگر یک مقاومت الکتریکی بسیار بالایی در زمین کار گذاشته شود عبور جریان الکتریکی به کسانی که به دستگاه دست میزنند هیچ آسیبی نخواهد رساند  و برای یک مورد خطای احتمالی برای آن زنگ هشدار فعال خواهد شد. سیگنال هشدار دهنده مداخلات ضروری توسط انتقال به تابلو برق ها مربوطه می شود.

 

قسمت هایی که از سیستم قدرت ایزوله در بیمارستان استفاده می کنند :

اتاق عمل

اتاق آماده سازی جراحی

واحد مراقبت های ویژه 

اتاق بی هوشی

اتاق کاتتر قلبی

اتاق جراحی آنژیوگرافی

اتاق نوزادان نارس

 

تابلو برق های ایزولاسیون در پزشکی

این تابلو برق ها در تامین برق قسمت های پزشکی در محدوده گروه 2 مورد استفاده قرار می گیرد. تابلو برق های ایزولاسیون در پزشکی شامل ترانسفورماتور ایزوله دستگاه مانیتورینگ ، که مقاومت عایق را شناسایی می کند ، جریان بار ، دما ترانسفورماتور ، سیستم ، زمین ، اتصال CT ، مشخصه زنگ هشدار ، ترمینال اتصال بالقوه می شود. بار های الکتریکی گروه 2 در برابر جریان اتصال کوتاه با فیوز های مناسب از سیستم های IT محافظت می کند. 

 

 

 1-2 - تابلو برق ایزولاسیون در پزشکی با واحد ترانسفورماتور

تابلو برق های با خروجی ایزولاسیون در پزشکی با واحد ترانسفورماتور در سیستم هایی مورد استفاده قرار میگیرند که توسط دو تا منبع تغذیه مختلف تامین می شوند تا از اتصال و تداوم سیستم های قدرت ایزوله محافظت می کند. علاوه بر تابلو برق های قدرت ایزوله ، این تابلو برق ها دارای واحد ترانسفورماتوربرای محافظت از سوئیچ شدن ما بین دو پایه هادی نول و پایه اتصال به زمین وجود دارد. زمانیکه مقدار های ولتاژ از حد مجاز بالاتر بروند ،  واحد ترانسفورماتور از دو خط منبع تغذیه بطور اتوماتیک از انتقال بین سیم ها محافظت می کند. در این میان از وقفه انرژی جلوگیری می شود و همیشه بار های ضروری را تغذیه می کنند.

 

2-2-  تابلو برق های ایزولاسیون پزشکی با واحد ترانسفورماتور و سیستم تشخیص خطا

-  تابلو برق های ایزولاسیون پزشکی با واحد ترانسفورماتور و سیستم تشخیص خطای هستند می توانند واحد سیگنال ژنراتور ، واحد اندازه گیری خطای عایق بودن و ترانسفورماتور جریان تروییدی را تست کنند که  این تجهیزات را سایر تابلو برق های ایزوله جدا می کند. مواقعی که خطایی رخ دهد ، این خطا توسط دستگاه مانیتورینگ عایق شناسایی می شود و تست سیگنال ژنراتور یک تست سیگنال تولید می کند که تشخیص خطا بعد از پاسخ سیستم به این سیگنال مشخص می شود. واحد اندازه گیری خطای عایق بودن به دستگاه های آلارم مانیتورینگ سیگنال ارسال می کند. 

 

3-  دستگاه های جانبی ایزولاسیون

1-3 - ترانسفورماتور پزشکی ایزوله

ترانسفورماتور های ایزوله پزشکی با استاندارد IEC 61668-2-15 برای تامین انرژی بار های ضروری تولید می شوند. با یک صفحه ثابت که بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه از هسته ترانسفورماتور یکپارچه ایزوله شده است. که با استفاده از سنسور دما تعبیه شده در دستگاه ها ، اندازه گیری دما می تواند انجام شود.

 

 

2-3 – مانیتورینگ ایزوله

دستگاه مانیتورینگ ایزوله بطور مداوم سطح مقاومت ایزولاسیون را کنترل می کند و هرگونه شکاف الکتریکی احتمالی را تشخیص می دهند. زمانی که عایق کل شبکه کمتر از مقدار تعیین شده باشند، سیستم هشدار دستگاه ها فعال خواهند شد. علاوه بر این دستگاه  دمای ترانسفورماتور و جریان بار را در صفحه نمایش خود نشان می دهد. اگر این مقادیر از حد مجاز فراتر برود، سیگنال زنگ به صدا در خواهد آمد.

 

مانیتورینگ ایزولاسیون

 

3-3- تقویت ترانسفورماتور

واحد ترانسفورماتور دستگاهی است که با استفاده از خط فعال منبع تغذیه مناسب بار ها تامین می کند ، زمانیکه خطایی در قسمت خط های تغذیه انرژی رخ دهد. دستگاه کمتر از 3 دوره انتقال را انجام می دهد.

 

4-3- واحد ترانسفورماتور

واحد ترانسفورماتور دستگاهی است که با استفاده از خط فعال منبع تغذیه مناسب بار ها تامین می کند ، زمانیکه خطایی در قسمت خط های تغذیه انرژی رخ دهد. دستگاه کمتر از 1⁄4 دوره انتقال را انجام می دهد.

 

واحد ترانسفورماتور

 

5-3- سیستم تشخیص خطا ایزوله

سیستم تشخیص خطا عایق با جریان یکپارچه ترانسفورماتور برای تشخیص خطای عایق در سیستن های IT مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم تشخیص خطای عایق شامل دستگاه تست و کنترل و دستگاه شاخص ، ارزیابی خطا و جریان ترانسفورماتور می باشد. تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از طریق یک اتصال دو سیمه صورت می گیرد.

 

6-3 – تابلو برق هشدار محلی

تابلو برق هشدار محلی ، خطا و هشدار و پیغام های عملیاتی دستگاه های مانیتورینگ را طبق استاندارد TS IEC 60364-7-710 انتشار می دهد. بوسیله تابلو برق ، کارکنان فنی مجاز می توانند پیام های زنگ را دنبال کنند.

 

تابلو برق هشدار محلی

 

7-3- تابلو برق هشدار مرکزی

تابلو برق هشدار مرکزی دستگاهی است که دارای یک صفحه نمایش است که می تواند بر تمام خطاها، زنگ ها و پیغام های عملیاتی سیستم پزشکی نظارت داشته باشد و این دستگاه مطابقت با استاندارد TS IEC 60364-7-710 است. با این تابلو برق می توان علاوه بر تمام مشخصات تابلو برق شاخص هشدار ، بر پیام های خطا نظیر دمای اتاق گشتاور یو پی اس (UPS) ، خطای وضعیت هوا و اکسیژن، خلاء ، هوا خشک، اکسید نیتروس، هوا تحت فشار، مقادیر نیتروژن سیستم های گاز پزشکی نظارت کرد

 

4- تابلو برق کنترل اتاق عمل 

تابلو برق صفحه نمایش لمسی کنترل اتاق عمل برای اشخاص پزشکی طراحی شده که بتوانند عملیات خود را به راحتی در اتاق عمل انجام دهند و همچنین می توانند شرایط محیط و وسایل پزشکی را کنترل کنند. تیم جراحی می تواند به راحتی دستگاه های پزشکی را کنترل کند و با استفاده از گوشی های هندزفری که دارای  کیفیت صوتی بالایی هستند،  با دیگر اتاق ها ارتباط برقرار کند. تابلو برق اتاق عمل شامل یک کارت هوشمند الکترونیکی و یک سیستم عامل لمسی اندروید است.

 

تابلو برق اتاق عمل

 

نظرات کاربران
نظر خود را در این باره بنویسید