سرویس یوپی‌اس - بخش دوم

سرویس یوپی‌اس - بخش دوم

۱۳۹۷ ۲۶ مهر
0 نظر ثبت شده

تست بار در حالت پایدار یا Steady-state load test

در این آزمایش باید تمام شرایط ورودی و خروجی را در 0%، 50% و 100% بار بررسی کنید. بعلاوه حتما پارامترهای زیر را مورد بررسی قرار دهید: ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، جریان ورودی، جریان خروجی، فرکانس خروجی، بالانس جریان ورودی و تنظیم جریان خروجی. تحلیل این پارامترها مشخص می کند که جریان ورودی در تمام فازهای یک ماژول متناسب هستند یا خیر؛ بعلاوه به واسطۀ این تحلیل می توان از برابر بودن یا نبودن بار تحمیل شده به هرکدام از ماژولها مطلع شد. از آنجایی که توان برابر است با ولتاژ ضرب در جریان، کاهش ولتاژ یک ماژول یا فاز باعث می شود فشار بیشتری به سایر ماژولها یا فازها تحمیل شود تا کاهش ولتاژ جبران گردد.

تحلیل هارمونیک یا Harmonic analysis

در آزمایش بار در حالت پایدار باید وجود هارمونیک در جریان ورودی و خروی یوپی اس نیز مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی هارمونیک در 0%، 50% و 100% بار می توان از کارکرد درست فیلترهای ورودی و خروجی اطمینان حاصل کرد. بیشتر سازندگان یو پی اس سیستم فیلترینگ را طوری طراحی می کنند که در حالت بار کامل (full load) بیشترین کارآیی را داشته باشند. در نتیجه وقتی بار کمتری به یو‌پی‌اس تحمیل شود هارمونیک زیاد است و با افزایش بار هامونیک نیز کمتر می شود.

اعوجاج هارمونیک یا THD (Total harmonic distortion) مقیاسی برای اندازه گیری تفاوت شکل موج با شکل موج سینوسی کامل است. برای پشتیبانی دستگاهی که THD بالایی داشته باشد، نسبت به دستگاهی که THD پایینی دارد، انرژی بیشتری صرف می شود و انرژی هدررفته به صورت گرما خارج می شود. درست است، یوپی اسی که با بار کم، در THD بالا کار می کند حداکثر کارآیی ممکن را ندارد اما به اجزای هادی هم آسیبی نمی رساند.

وجود یا نبود هارمونیک معمولاً در ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، جریان ورودی و جریان خروجی مورد آزمایش قرار می گیرد.

 

یکپارچه بودن فیلتر یا Filter integrity

در بیشتر یو پی اس ها فیلتر از سه جزء تشکیل شده است؛ ورودی، رکتیفایر و خروجی. معمولا حذف مؤلفه های ناخواسته از موج جریان برق در فیلتر به واسطۀ وجود خازن، اندکتور و مقاومت ممکن می شود. معمولا با اسکن حرارتی می توان خرابی اندکتور یا القاگر را مشخص کرد. احتمال خرابی خازنها هم در شرایط تنش بیشتر است. بسته به نوع خازن، با وارد شدن تنش بیش از حد یا خشک شدگی خازن احتمال انبساط سریع الکترولیک اسیدی و نشت آن وجود دارد.

 

ادامۀ مطلب را در بخش سوم بخوانید.

 


منبع: https://www.ecmweb.com/content/how-maintain-and-test-ups-systems

 

نظرات کاربران
نظر خود را در این باره بنویسید