انتخاب یو پی اس (ویژگی های بارز بارهای بحرانی)

انتخاب یو پی اس (ویژگی های بارز بارهای بحرانی)

۱۳۹۹ ۳۰ مهر
0 نظر ثبت شده

انتخاب یو پی اس:

با توجه به طیف وسیعی از گزینه ها برای تهیه تجهیزات پشتیبان و کیفیت برق ، انتخاب مناسب ترین گزینه برای یک حرفه یا تأسیسات نیاز به بررسی دقیق بارهای مصرف کننده ، منبع تغذیه و ظرفیت مدیریت برق این مرکز دارد. ملاحظات مهمی که باید در طی این فرآیند در نظر گرفته شود عبارتند از: "بارهای تجهیزات حساس نسبت به کل بار تأسیسات چقدر بزرگ است؟"؛ "تأسیسات با چه مشکلات منبع تغذیه روبرو است. کیفیت برق، در دسترس بودن آن و یا هر دو ؟؛ "چه منابعی (پول ، نیروی انسانی) برای مدیریت و نگهداری تجهیزات انرژی در دسترس است؟" بسته به این ملاحظات ، مناسب ترین سیستم ممکن است یک UPS ، یک سیستم باتری یا  اینورتر ، یک تنظیم کننده ولتاژ یا برخی دیگر از سیستم های تنظیم کننده ی کیفیت و تجهیزات پشتیبان برق باشد.

به منظور پاسخ گویی به این سوالات و تهیه ی یک سیستم برق پشتیبان مقرون به صرفه برای تأمین نیازهای برقی تأسیسات، در زیر یک رویکرد شش مرحله ای ارائه شده است ، که بر روی تجزیه و تحلیل نحوه ی عرضه و تقاضای برق ، شناسایی استفاده مناسب از فن آوری و اطمینان از عملکرد خوب سیستم های پیشتیبانی از برق از طریق مدیریت و نگهداری پیشرفته، متمرکز شده است.

 

ویژگی های بارز بارهای بحرانی:

با توجه به سیستم های UPS ، بارهای متصل و غیر متصل یک مفهوم اساسی پیدا می کنند. بارهای مراکز بیمارستانی و پزشکی را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: بارهای غیر بحرانی ، بارهای بحرانی متصل و بارهای بحرانی غیر متصل.

هر نوع بار الزامات متفاوتی را در سیستم برق پشتیبان ایجاد می کند. بارهای غیر بحرانی به برق پشتیبان باتری نیاز ندارند ، اما در صورت عدم دسترسی به شبکه برقمی توانند از طریق دیزل ژنراتور تغذیه شوند. بارهای بحرانی متصل را می توان مستقیماً از طریق شبکه و برق ژنراتور تأمین کرد ، اما در صورت قطع این منبع تغذیه اولیه ، به وجود برق پشتیبان بدون وقفه نیاز دارد. بارهای بحرانی غیر اتصالی باید به دلیل نوسانات یا افزایش ولتاژ که ممکن است رخ دهد ، همیشه از شبکه ی اصلی یا ژنراتور جدا شوند. در عوض ، آنها باید فقط و به طور مداوم توسط یو پی اس آنلاین (double conversion) یا منبع تغذیه پشتیبان با قدرت حفاظت بالای دیگر تغذیه شوند ، درواقع یو پی لاس به عنوان بافر یا سپر بین تجهیزات حساس و منبع اصلی برق، عمل می كند.

 

این دسته بندی های مختلف بار را می توان با توجه به نیاز آن ها به برق پشتیبان و کیفیت برق آنها مشخص کرد ، که به نوبه خود ، به یو پی اس اشاره دارد. این ملاحظات در زیر بیان شده است.

 

 

نظرات کاربران
نظر خود را در این باره بنویسید